ร่วมงานกับเรา

"ผู้ฝึกสอนขับรถ"

คุณสมบัติ

1. ชายหรือหญิง อายุ 25 - 45 ปี
2. วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
3. มีใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี (มีใบขับขี่ ท.2 หรือ ท.3 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. ถ้ามีใบอนุญาตผู้ฝึกสอนมาแล้ว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สุภาพ บุคลิกดี แต่งกายสะอาดเรียบร้อย ใจเย็น รักการสอน และการให้บริการ
6. ไม่เป็นผู้ต้องหาทางคดีมาก่อน
7. สามารถทำงานล่วงเวลาได้

เงินเดือน

9,000 - 20,000 บาท

ผู้สนใจ สามารถกรอกใบสมัครและสัมภาษณ์งานได้ที่ โรงเรียน ทุกวัน เวลา 8:00 - 17:00 น.