เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนสมาร์ทไดร์ฟ อุดรสอนขับรถ

เป็นโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน MOU และได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2550 ในหลักสูตรรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ปัจจุบัน ทางโรงเรียนได้เพิ่มหลักสูตรรถเพื่อการขนส่ง (ท.2/บ.2) และหลักสูตรการอบรมเพื่อขอรับ/ต่อใบอนุญาต เพื่อตอบรับกับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า นับจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 10 กว่าปีแล้วที่ทางโรงเรียนได้สั่งสมประสบการณ์ ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และการให้บริการเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเสมอมา

โรงเรียนสมาร์ทไดร์ฟ อุดรสอนขับรถ

ปัจจุบัน โรงเรียนสมาร์ทไดร์ฟ อุดรสอนขับรถ ได้เปิดอบรมในหลักสูตร ดังนี้

1. รถยนต์
2. รถจักรยานยนต์
3. รถเพื่อการขนส่ง (ท.2/บ.2)
4. อบรมเพื่อขอรับใบอนุญาต 5 ชม.
5. อบรมเพื่อขอต่อใบอนุญาต 1 ชม.


นอกจากนี้ ทางโรงเรียนได้เปิดให้บริการลูกค้าในด้านอื่นๆ ดังต่อไปนี้

- บริการรับทำใบขับขี่ไทย (สำหรับชาวต่างชาติ)
- บริการรับทำใบขับขี่สากล
- บริการตรวจสภาพรถ ต่อภาษี/พรบ. รับทำประกันภัยชั้น 1-3
- บริการล้างอัดฉีด (Smart Car Care)