เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนสอนขับรถสมาร์ทไดร์ฟ

เป็นโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน MOU และได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2550 ในหลักสูตรรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ปัจจุบัน ทางโรงเรียนได้เพิ่มหลักสูตรรถเพื่อการขนส่ง (ท.2/บ.2) และหลักสูตรการอบรมเพื่อขอรับ/ต่อใบอนุญาต เพื่อตอบรับกับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า นับจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 10 กว่าปีแล้วที่ทางโรงเรียนได้สั่งสมประสบการณ์ ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และการให้บริการเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเสมอมา

ปัจจุบัน โรงเรียนสมาร์ทไดร์ฟ อุดรสอนขับรถได้เปิดอบรมในหลักสูตร ดังนี้


นอกจากนี้ ทางโรงเรียนได้เปิดให้บริการลูกค้าในด้านอื่นๆ ดันต่อไปนี้