รวมงานกับเรา

"เจ้าหน้าที่ธุรการ"

คุณสมบัติ

1. ชายหรือหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี
3. มีใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์
4. สภาพ บุคลิกดี แต่งกายสะอาดเรียบร้อย ใจเย็น รักการให้บริการ
5. ใช้ Ms word, Excel และ Internet ได้ (ถ้าใช้ Photoshop ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
6. มีพื้นฐานในการสื่อสารภาษาอังกฤษพอประมาณ
7. สามารถทำงานล่วงเวลาได้

เงินเดือน

10,000 - 12,000 บาท

"ครูฝึกสอนขับรถ"

คุณสมบัติ

1. ชายหรือหญิง อายุ 25 - 55 ปี
2. วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
3. มีใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี (มีใบขับขี่ ท.2 หรือ ท.3 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. ถ้ามีใบอนุญาตผู้ฝึกสอนมาแล้ว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สุภาพ บุคลิกดี แต่งกายสะอาดเรียบร้อย ใจเย็น รักการสอน และการให้บริการ
6. ไม่เป็นผู้ต้องหาทางคดีมาก่อน
7. สามารถทำงานล่วงเวลาได้

เงินเดือน

9,000 - 20,000 บาท

ผู้สนใจ สามารถกรอกใบสมัครและสัมภาษณ์งานได้ที่ โรงเรียน ทุกวัน เวลา 8:00 - 17:00 น.