ถาม-ตอบ

รวบรวมคำถามที่มีคนถามบ่อยเพื่อคลายข้อสงสัย

สนใจสมัครเรียนต้องทำอย่างไร

ตอบ หากสนใจสมัครเรียน สามารถเข้ามาติดต่อเราที่โรงเรียนได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 19.00 น. หรือถ้าไม่สะดวกสามารถโทรเข้ามาที่เบอร์สำนักงานใหญ่ (สาขาหนองใส) 042-322-500, 094-573-0116, 094-265-4776 หรือสาขาไพร์มสแควร์ 062-942-3376 ในเวลาทำการ หากผู้เรียนรู้วันเวลาที่ต้องการจะเรียนแน่ชัดแล้ว สามารถโทรมาจองตารางเรียนขับรถล่วงหน้าได้ทางโทรศัพท์ และให้มาเรียนตามเวลาที่นัดหมายไว้

อยากให้ครูฝึกไปรับไปส่งที่บ้าน หรือสถานที่อื่นตามที่นัดหมายได้หรือไม่

ตอบ ทางโรงเรียนสามารถรับส่งนักเรียนได้เฉพาะระหว่างสาขาเท่านั้น คือที่สาขาใหญ่ตรงหนองใส และสาขาย่อยพาร์มสแควร์ เหตุผลเนื่องจากระบบการเรียนการสอนในปัจจุบันต้องเก็บชั่วโมงเรียนโดยวิธีการแสกนนิ้วผู้เรียนโดยตรง ซึ่งจะบันทึกเวลาเรียนตามจริงตั้งแต่สแกนเข้าจนสแกนออก ทำให้ครูฝึกไม่สามารถไปรับไปส่งนักเรียนนอกสถานที่ได้ เพราะต้องใช้เวลาในการเดินทางไปกลับ และทำให้กินเวลาเรียนของผู้เรียนคนต่อไปได้

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

ตอบ เตรียมแค่บัตรประชาชนตัวจริง และใบรับรองแพทย์ (ขอตามคลินิกทั่วไปได้)

ต้องชำระเงินค่าเรียนตอนไหน

ตอบ ตามนโยบายของทางโรงเรียน ให้ผู้เรียนชำระเงินทั้งหมดก่อนเริ่มเรียนจริง ในกรณีที่มาสมัครที่โรงเรียนไว้ก่อน และนัดเรียนวันหลัง ผู้เรียนสามารถเลือกชำระมัดจำหรือเต็มจำนวนได้

สามารถเรียนและสอบใบขับขี่ที่โรงเรียนได้เลยหรือไม่

ตอบ สามารถสมัครเรียนพร้อมสอบใบขับขี่ที่โรงเรียนได้เลย ไม่ต้องไปสอบที่ขนส่ง เพียงแต่นำหลักฐานที่ได้รับจากทางโรงเรียนคือใบรับรองไปยื่นที่ขนส่งเพื่อถ่ายรูปทำใบขับขี่ด้วยตนเอง
หมายเหตุ ใบขับขี่รถทุกประเภทจะต้องออกโดยกรมการขนส่งทางบก ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการเท่านั้น ทางโรงเรียนสอนขับรถเอกชน หรือหน่วยงานอื่นๆไม่มีสิทธิ์ในการออกใบขับขี่ได้ หากท่านพบเห็นหรือได้ยินมาว่ามีที่ใดสามารถออกใบขับขี่ให้ได้ ให้เชื่อได้ว่าใบขับขี่นั้นเป็นของปลอมอย่างแน่นอน

ขับรถเป็นแล้ว ไม่อยากเรียน ขอมาสอบที่โรงเรียนเลยได้หรือไม่

ตอบ ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากทางเราเป็นโรงเรียนเอกชน จะต้องมีการเรียนการสอน และเก็บชั่วโมงเรียนโดยการสแกนนิ้วผู้เรียนโดยตรง ดังนั้น ผู้เรียนทุกคนจะต้องมาเรียนและสแกนนิ้วด้วยตนเองเท่านั้น หากผู้เรียนขับเก่งหรือขับเป็นแล้ว สามารถพูดคุยกับอาจารย์ที่สอนโดยตรงว่าต้องการให้อาจารย์เน้นสอนที่จุดไหน อาจจะเป็นในส่วนที่ผู้เรียนยังไม่คล่องหรือไม่ค่อยถนัด เช่น การถอยหลังเข้าจอด การฝึกมองกระจกที่ถูกต้อง และอื่นๆ หลังเก็บชั่วโมงครบตามหลักสูตร จึงจะสามารถสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติกับทางโรงเรียนได้

ทำไมต้องมาเรียนกับเรา เรียนที่โรงเรียนได้ใบขับขี่เลยหรือไม่

ตอบ โรงเรียนสมาร์ทไดร์ฟ อุดรสอนขับรถ และครูฝึกทุกคนผ่านการอบรมและสอบใบอนุญาตตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก จึงมั่นใจได้เลยว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับความรู้ และเทคนิคที่ถูกต้อง สำหรับเพื่อนำไปใช้จริงในการขับขี่รถในชีวิตประจำวัน หลังจากที่ผู้เรียนเรียนจบตามหลักสูตร และสอบผ่านกับทางโรงเรียนแล้ว ทางเราจะออกเป็นใบรับรองให้กับผู้เรียน แล้วนำไปยื่นที่ขนส่งเพื่อถ่ายรูปทำใบขับขี่ด้วยตนเอง (ไม่ต้องสอบอีก)

ใช้เวลาในการเรียนกี่วัน

ตอบ ขึ้นอยู่กับพื้นฐานเดิมในการขับขี่ของผู้เรียน และจำนวนชั่วโมงว่างที่ผู้เรียนสามารถเรียนได้ในแต่ละวัน สำหรับหลักสูตรรถยนต์เรียนพร้อมสอบใบขับขี่ที่โรงเรียน จะใช้เวลาเรียนรวมสอบเร็วที่สุด 3 วัน (เรียน 2 วัน สอบ 1 วัน) สำหรับหลักสูตรรถจักรยานยนต์เรียนพร้อมสอบใบขับขี่ที่โรงเรียน จะใช้เวลาเรียนรวมสอบ 2 วัน (เรียนพุธสอบพฤหัสบดี หรือเรียนเสาร์สอบอาทิตย์) อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ตามที่ต้องการ แต่ต้องเรียนให้จบหลักสูตรที่สมัครภายในระยะเวลา 3 เดือน (นับจากวันสมัคร) หากเกินกำหนดจะต้องลงทะเบียนเรียน และเสียค่าสมัครหลักสูตรนั้นๆใหม่

สามารถเรียนทั้งเกียร์ธรรมดา (กระปุก) และเกียร์อัตโนมัติ (ออโต้) ได้หรือไม่

ตอบ ไม่ได้ เนื่องจากผู้เรียนที่เพิ่งเริ่มต้นขับรถยนต์ ถือว่าเป็นมือใหม่ หากเรียนรู้ทั้ง 2 เกียร์ไปพร้อมกัน จะทำให้ผู้เรียนเกิดความสับสน และไม่สามารถขับเกียร์ใดก็ตามได้ดี ทางโรงเรียนจึงแนะนำให้ผู้เรียนเลือกเรียนแค่เกียร์ใดเกียร์หนึ่ง ซึ่งควรจะเป็นเกียร์ที่จะนำไปใช้ขับจริงๆ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เร็วและขับเกียร์ที่เลือกเรียนได้คล่องแล้ว ผู้เรียนสามารถขอให้ครูฝึกช่วยสอนอีกเกียร์ได้ตามจำนวนชั่วโมงที่เหลือในหลักสูตรที่สมัครเรียน

อยากให้ครูฝึกใช้รถส่วนตัวของผู้เรียนในการสอน สามารถทำได้หรือไม่

ตอบ ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากตามกฎระเบียบของกรมการขนส่งทางบก กำหนดให้โรงเรียนสอนขับรถเอกชนใช้รถยนต์ที่มีการติดตั้งเบรกคู่ (สำหรับนักเรียนและครูฝึก) ในการเรียนการสอน เพื่อความปลอดภัย ดังนั้น จึงไม่สามารถใช้รถยนต์ของผู้เรียนได้

สามารถรับใบขับขี่ที่ไหนได้บ้าง

ตอบ สามารถนำใบรับรองการอบรมและสอบจากทางโรงเรียนไปยื่นที่ขนส่งได้ทุกที่ทั่วประเทศ ถ้าในจังหวัดอุดรธานี สามารถไปรับได้ที่ขนส่งเอกอุดร ขนส่งโนนสูง ขนส่งกุมภวาปี ขนส่งหนองหาน ขนส่งบ้านผือ และขนส่งอำเภอเพ็ญ

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตอบ ทางโรงเรียนเปิดสอนในหลักสูตรรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถเพื่อการขนส่ง (ท.2/บ.2) มีทั้งหลักสูตรเรียนพร้อมสอบใบขับขี่กับทางโรงเรียน 15 ชม. (รถยนต์และรถจักรยานยนต์) และ 30/41 ชม. (รถเพื่อการขนส่ง) หลักสูตรอบรมเฉพาะภาคทฤษฎี 5 ชม. สำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เพื่อไปสอบเองที่ขนส่ง และหลักสูตรอบรม 1 ชม. สำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เพื่อขอต่อใบอนุญาตขับรถที่ขนส่ง นอกจากหลักสูตรที่กล่าวมาแล้ว ทางโรงเรียนยังมีหลักสูตรสอนขับรถสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการใบขับขี่ เช่น อายุไม่ถึงเกณฑ์ทำใบขับขี่ หรือมีใบขับขี่แล้วแต่ต้องการมาฝึกฝนเพิ่มเติมเพื่อสร้างความมั่นใจและความชำนาญในการขับขี่

อายุเท่าไหร่ จึงจะสามารถเรียนพร้อมสอบใบขับขี่ที่โรงเรียนได้

ตอบ สำหรับหลักสูตรรถยนต์ ต้องอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ สำหรับหลักสูตรรถจักรยานยนต์ ต้องอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ และสำหรับหลักสูตรรถเพื่อการขนส่ง (ท.2/บ.2) ถ้าเป็น บ.2 ต้องอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ส่วน ท.2 ต้องอายุครบ 22 ปีบริบูรณ์
หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้เรียนต้องการทำใบขับขี่ประเภท ท.2 แต่ยังอายุไม่ครบ 22 ปีบริบูรณ์ (แต่ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) สามารถทำใบขับขี่ประเภท บ.2 ก่อนได้ เมื่อถึงเวลาที่อายุครบ 22 ปีบริบูรณ์ สามารถนำใบขับขี่ บ.2 ที่ได้นั้นไปเปลี่ยนเป็นใบขับขี่ ท.2 ที่ขนส่งได้เลย (ไม่ต้องสอบใหม่) เพียงแต่ให้ขอใบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมแล้วนำไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ขนส่งเพิ่มเติม

อายุไม่ถึงเกณฑ์สำหรับทำใบขับขี่ สามารถเรียนได้หรือไม่

ตอบ ได้ เฉพาะหลักสูตรรถยนต์ ถ้ายังอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ สามารถลงเรียนหลักสูตรขับรถอย่างเดียวได้ (ไม่เอาใบขับขี่) โดยจะเริ่มต้นที่ 2 ชม. ราคา 1,000 บาท

อายุมากแล้ว แต่ไม่เคยจับรถเลย จะขับเป็นจริงหรอ

ตอบ ไม่ว่าผู้เรียนจะมีอายุเท่าใด อาจจะ 80 ปี 70 ปี หรืออาจจะมากหรือน้อยกว่านั้น จงมั่นใจว่าครูฝึกของเรามีความรู้และเทคนิคดีๆ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนที่มีอายุมากสามารถขับรถได้อย่างมั่นใจ ถ้าเคยกลัวก็จะกลัวน้อยลง เคยเกร็งก็จะเกร็งน้อยลง ด้วยประสบการณ์การสอนของครูฝึกแต่ละคนที่สั่งสมมานานหลายปี ผ่านนักเรียนมามากมายหลายรูปแบบ จึงมั่นใจได้เลยว่าเขาเหล่านั้นจะสอนท่านให้ขับรถเป็นได้อย่างแน่นอน ขอแค่ผู้เรียนมีความตั้งใจจริงที่จะเรียนรู้และขับรถให้เป็นก็เพียงพอแล้ว

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

ตอบ แต่ละหลักสูตรจะมีค่าใช้จ่ายต่างกัน สำหรับหลักสูตรมาตรฐานเรียนพร้อมสอบใบขับขี่รถยนต์ 15 ชม. มีค่าใช้จ่าย 5,000 บาท และหลักสูตรมาตรฐานเรียนพร้อมสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 15 ชม. มีค่าใช้จ่าย 1,000 บาท สำหรับผู้เรียนที่ขับรถเป็นอยู่แล้ว ต้องการใบขับขี่ แต่ไม่อยากเรียนและสอบกับทางโรงเรียน สามารถอบรม 5 ชม. 500 บาท ที่โรงเรียนแล้วนำใบรับรองผ่านการอบรมไปยื่นที่ขนส่ง เพื่อขอสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้วยตนเองได้เลยในวันทำการถัดไป

โรงเรียนมีสาขาที่ไหนบ้าง และเปิดทำการวันไหน เวลากี่โมง

ตอบ โรงเรียนสมาร์ทไดร์ฟ อุดรสอนขับรถ ปัจจุบันเปิดอยู่ 2 สาขา คือ สาขาใหญ่ (เข้ามาทางบ้านหนองใส) เปิดทำการทุกวัน เวลา 8.00 – 19.00 น. และสาขาย่อยพาร์ม สแควร์ (ตรงข้ามตลาดหนองบัว บริเวณซุ้มประตูมังกรทางเข้าศาลเจ้าปู่ย่า) เปิดทำการทุกวัน เวลา 9.00 – 19.00 น.
หมายเหตุ ทางโรงเรียนเปิดทำการทุกวัน ไม่มีวันหยุด (ยกเว้นจะหยุดเฉพาะช่วงปีใหม่ และช่วงสงกรานต์เท่านั้น)